August 3, 2011

#2 Rukun Islam

Abdullah bin Umar berkata, "Saya pernah mendengar Nabi Muhammad berkata, ' Islam itu ditegakkan atas lima perkara iaitu mengakui tiada Tuhan selain daripada Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, melalukan sembahyang, membayar zakat, melakukan ibadat haji di Masjid Haram, Mekah dan berpuasa pada bulan Ramadhan. ' "

:)