August 2, 2011

#1 Niat

Khalifah Umar bin Khatab melaporkan, katanya, "Saya pernah mendengar Nabi Muhammad berkata, 'Amalan seseorang itu ditentukan oleh niatnya, oleh itu setiap orang mendapat apa yang diniatkan. Oleh sebab itu, orang yang berhijrah kerana Allah dan utusan-Nya, hijrahnya itu adalah kepada Allah dan rasul-Nya. Tetapi bagi sesiapa yang berhijrah dengan niat hendak mendapatkan keuntungan dunia ataupun bagi mendapatkan isteri, beliau mendapat apa yang diniatkan semasa berhijrah. ' "

:)