August 12, 2011

#11 Kasih Allah itu Luas

Abu Zar melaporkan, "Pada suatu hari, beberapa orang sahabat Nabi Muhammad berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, orang kaya berpeluang mendapat semua pahala. Mereka solat seperti kami solat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Malah mereka juga dapat bersedekah dengan harta mereka yang banyak.'

Nabi Muhammad menjawab, 'Bukankah Allah sudah menyediakan bagi saudara-saudara perkara yang dapat saudara sedekahkan? Saudara membaca subhanallah, saudara mendapat pahala bersedekah. Saudara membaca Allahuakbar, saudara mendapat pahala bersedekah. Saudara membaca alhamdulillah, saudara mendapat pahala bersedekah. Saudara membaca la ilahaillallah, saudara mendapat pahala bersedekah. Saudara mengajak orang melakukan kebaikan, saudara mendapat pahala bersedekah. Saudara mencegah orang daripada melakukan kejahatan, saudara mendapat pahala bersedekah. Saudara melakukan hubungan seksual dengan isteri saudara, itu juga mendapat pahala bersedekah.'

Sahabat-sahabat Nabi Muhammad bertanya, 'Wahai Rasulullah, adakah kami juga diberi pahala apabila melakukan hubungan seksual dengan isteri kami? Sedangkan itu hanyalah bagi memuaskan nafsu kami!'

Nabi Muhammad menjawab, 'Cuba katakan, tidakkah apabila saudara melakukan hubungan seksual dengan perempuan seara haram, saudara-saudara mendapat dosa? Dengan demikian, apabila saudara melakukan hubungan seksual dengan isteri saudara, dan ia dihalalkan oleh Allah, sudah tentu saudara mendapat pahala.'

:)