August 10, 2011

#9 Perkara Baru

Aisyah binti Abu Bakar, isteri Nabi Muhammad, melaporkan Nabi Muhammad pernah berkata, "Sesiapa yang memperkenalkan perkara-perkara baru dalam hal ehwal Islam, perkara itu tidak diterima oleh Allah. "

:)