August 20, 2011

#19 Jangan Marah

Abu Hurairah melaporkan, "Pada suatu hari seorang lelaki datang berjumpa Nabi Muhammad dan berkata, 'Berilah saya suatu nasihat,' Nabi Muhammad menjawab, 'Jangan marah.' Lelaki itu mengulangi permintaannya beberapa kali. Nabi Muhammad tetap menjawab, 'Jangan marah.' "

:)