August 18, 2011

#17 Apabila Tidak Malu

Uqbah bin Amru, salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang ikut dalam Perang Badar melaporkan, Nabi Muhammad pernah berkata, "Salah satu perkara yang didapati daripada kata-kata pertama kenabian adalah, 'Apabila saudara tidak malu, maka buatlah apa yang saudara suka.' "

:)